Исто така,

Агава


Агава:Агавеите се извори на растенија, родени во Јужна Америка; сега натурализирани во медитеранското подрачје, тие се доста рустични растенија, и ако се неколку години дома и се големи, можат да издржат повремени мразови.
Тие се засадени на полно сонце, во многу добро исцедена почва; во области со многу ладни зими тие мора да бидат санирани во текот на студената сезона, покривајќи ги со ткаени ткаенини или да ги одгледуваат во саксии, за да бидат преместени во ладна стаклена градина на почетокот на ноември.
На примероците престојуваат долго време не им е потребна голема грижа, задоволни се со водата обезбедена од лошото време и немаат потреба од ѓубрење;
Младите растенија треба да бидат засадени во мај-јуни, а треба и спорадично наводнување во првите месеци, со цел да се фаворизира правилното искоренување.